Email Alert   |   RSS
Risk and Cumulative Risk of Acute Ischemic Stroke Recurrence in China: A Systematic Review and Meta-Analysis
You-Hua LIU, Hong GUO, Gui-Ying LIU, Luo YANG, Hai-Yan WANG, Dan ZHAO, Hui JU, Shao-Hua GONG, Xiao-Ping YI
Journal of Integrative Nursing . 2019, (1): 59 -66 .  DOI: 10.35437/intnur.issn.2663-4481.2019.01.01.08